Norėsiu – pakilsiu

Stoviu eilėj, priešais mane – žmonės, už manęs – žmonės. Laukiu progos žengti žingsnį į priekį, perkelinėju svorį nuo vienos kojos ant kitos ir stebiu kažkokio žmog...

only love will remain

darbas baigėsi apie šeštą. širdy tokia vienuma, kad liūdesys liejasi kuokštais. svarstau – reikia pirkti dar žvakių. svarstau – lyg ir šeš...

Trečiadienis

Be paskutinės valios pareiškimo

Trečiadienis


Lietaus agonijos virpesiai prasiskverbė pro jos laibas rankas, sustojo skausmo akimirkoj ir išganė vi...

Tau

Gali sėdėti ir žiūrėti į du kambarius atviromis durimis. Gali matyti jų dunksančią tamsą lėtai lėtai besigumuluojančią, virstančią mikroskopinėmis dulkėmis ir jomis besileidžianči...

Viešas meilės laiškas

   Sutinku tave prie arkikatedros varpinės bokšto. Tavo žvilgsnis klaidžioja piešdamas senamiesčio pastatų kontūrus – tu esi be galo išsiilgęs šių v...

Eurazija

  – Ne! Neišeik! – sušukau jau išlipančiam iš autobuso nepažįstamam žmogui. 
  Jis atsisuko, pažiūrėjo, nusišypsojo....

Kartą prie mirusių kopų

Svarbiausia nepasimesti, kartoju sau. Galiu ir tau pakartoti. Klausia manęs, ar griauname mes krantą, ar statome smėlio pilis. Nežinau, atsakau, nesu tikras. O tu, ar esi? Be jokių abejonių krit...